Doradztwo zawodowe

W mijającym tygodniu odbyło się spotkanie sieci doradców zawodowych nauczycieli szkół naszego powiatu zorganizowane przez Bożenę Chilicką i Pawła Iwanowskiego koordynatora do spraw doradztwa zawodowego powiatu gołdapskiego. W trakcie spotkania przybyłym osobom zaprezentowano POZIOMY NEUROLOGICZNE DILTSA – metodę pracy z klientem, uczniem. Jest to narzędzie do tworzenia wizji i wyznaczania celów. Daje możliwość wykreowania wizji siebie i swoich działań, uświadomienia własnych wartości, idei i zachowań. Piramida poziomów logicznych to koncepcja Gregory’ego Batesona, którą rozwinął Robert Dilts. Piramida stanowi model poziomów myślenia człowieka i ich wzajemną relację względem poszczególnych doświadczeń.

Poziomy: 1. Duchowość. Moja misja, wizja, wyższy cel i sens 1.Ja. To, kim jestem. Moja Tożsamość 2. Wartości. Co jest dla mnie najważniejsze w życiu, czym się kieruję 3. Przekonania. Moje poglądy, kategorie, porównania. Jaką wyrażam opinię

4. Możliwości. Moje zdolności i możliwości. Co potrafię, co wiem? 5. Zachowanie. Moje zachowanie i działania. Co robię? 6. Środowisko. Moje otoczenie. Środowisko zewnętrzne i jego czynniki

Skip to content