Doradztwo-wspieranie-rozwój – sieć współpracy

Szanowni DORADCY ZAWODOWI, NAUCZYCIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH!

Zapraszam Was do współpracy i komunikowania się w zakresie poniższych zagadnień: • Wspieranie, doradztwo- czym jest? • Doradztwo edukacyjno-zawodowe – teoria i praktyka. • Dylematy kształcenia zawodowego w realiach regionu. • Czym jest i czemu służy coaching w edukacji. • Praca na zasobach ucznia. • Prezentacja technik coachingowych. • Coaching a inne formy wspierające pracę z uczniem. • Wymiana dobrej praktyki w zakresie doradztwa zawodowego. • Nowości prawne- kształcenie zawodowe i doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Zależy mi na tym, żeby nasza GRUPA mogła się skutecznie komunikować i dzielić się doświadczeniem i wiedzą.

Link:

https://www.facebook.com/groups/142374522843545/
Skip to content