Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia – webinarium

WOPFU zgodna z przepisami prawa i w trosce o dobro ucznia z SPE i to

tematyka kolejnego w naszym cyklu webinaru poświęconego organizowaniu

kształcenia, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym,

niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym.

Ze względu na duże zainteresowanie problematyką, zapraszamy na II

edycję szkolenia z zakresu wynikającego z wymagań stawianych wobec

szkół i placówek,

których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór

pedagogiczny.

Prowadząca: Agnieszka Klejbach

Psycholog, surdopedagog, szkoleniowiec z dwudziestoletnim stażem

specjalizujący się w pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami

edukacyjno-emocjonalnymi i ich rodzinami.

Bogate doświadczenie zawodowe zdobywała w poradniach

psychologiczno-pedagogicznych, szkołach i przedszkolach m.in. w pracy z

dziećmi ze spektrum całościowych zaburzeń

Webinarium odbędzie się 26 maja w godz. 17.00 – 20.00

Zgłoszenia przyjmujemy do 21 maja 2020 r. za pośrednictwem

formularza zgłoszeniowego [2]

Uczestnicy z placówek prowadzonych przez inny organ niż Miasto Olsztyn

proszeni są̨ o uiszczenie opłaty na konto

Olsztyńskiego Centrum Edukacji Nauczycieli nr rachunku:

82 1020 3541 0000 5102 0291 8647

w wysokości 30,00 zł (trzydzieści złotych), w terminie do 21 maja

br.

W tytule przelewu – WOPFU 2

osoba do kontaktu: Małgorzata Anna Polkowska tel.: 604 637 309

polkowska.malgorzata@ocen.olsztyn.eu

Skip to content