WIDZĘ, SŁYSZĘ, MÓWIĘ

Zapraszamy na badania przesiewowe narządów zmysłów oraz mowy za pomocą platformy badań zmysłow: „Słyszę”, „Mówię”, „Widzę”.

Platforma Badań Zmysłów przeznaczona jest do prowadzenia przesiewowych badań słuchu, wzroku, mowy u dzieci i młodzieży.

Systemy badań słuchu i wzroku: „SŁYSZĘ”, „WIDZĘ”, „MÓWIĘ” są multimedialnymi programami komputerowymi,opracowanymi przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, NZOZ Centrum Słuchu i Mowy „Medincus” oraz Instytut Narządów Zmysłów. Na badania przesiewowe kierowane są dzieci z podejrzeniem wad zmysłów oraz diagnozowane w kierunku specyficznych trudności w uczeniu się. Przeprowadzane są również na wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka. Platforma zawiera oprogramowanie do wykonywania następujących badań i testów: Badanie przesiewowe słuchu „Słyszę” – badanie oparte jest na audiometrycznej próbie tonowej oraz na testowaniu rozumienia mowy w szumie. Badania audiometryczne „Audiogra” – program umożliwia wykonanie badania audiometrycznego dla przewodnictwa powietrznego – dla każdego ucha oddzielnie. Wynikiem badania jest audiogram wyświetlany na ekranie urządzenia. Badanie przesiewowe mowy „Mówię” – Test służy do wstępnej diagnostyki centralnych zaburzeń słuchu oraz opóźnień lub zaburzeń w rozwoju mowy. Badanie przesiewowe wzroku „Widzę” – badanie oparte jest na różnicowaniu kontrastu oraz teście widzenia barwnego. Wyżej wymienione testy umożliwiają wczesne wykrycie zaburzeń i dysharmonii rozwojowych, podjęcie dokładnej diagnostyki oraz działań rehabilitacyjnych i terapeutycznych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z badań na terenie naszej poradni.

Aby wykonać badanie wystarczy wypełnić wniosek, dostępny w sekretariacie Poradni lub na naszej na naszej stronie internatowej (zakładka Wnioski) i umówić termin wizyty.

Badanie odbywa się wyłącznie na wniosek rodzica/opiekuna prawnego bądź osoby pełnoletniej, której dotyczy opinia.

Skip to content