Tytuł artykułu : „Trening Zastępowania Agresji – ART”

Źródło: Pixabay

W ramach kampanii profilaktyczno – edukacyjnej „Jestem obok Ciebie, zauważ mnie” (obejmującej działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie) w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gołdapi odbył się Trening Zastępowania Agresji ART. Zajęcia poprowadziła Elżbieta Mietlińska – socjoterapeuta. Działanie to skierowane było do uczniów z powiatu gołdapskiego, u których w sytuacjach trudnych dominowały zachowania agresywne. W ramach treningu młodzież ćwiczyła umiejętności społeczne, odbywała trening kontroli złości oraz poszerzała umiejętność wnioskowania moralnego. Wszystkie wspomniane moduły odbywały się według ściśle określonego scenariusza. Udział w Treningu Zastępowania Agresji pozwolił uczestnikom nauczyć się, co robić i czego nie robić w okolicznościach, które generalnie prowokują do agresji oraz podnieść u nich poziom uczciwości, sprawiedliwości i skłonić do większego liczenia się z potrzebami i prawami innych ludzi.

Zajęcia zostały dofinansowane ze środków Gminy Gołdap

P P-P w Gołdapi

Skip to content