Spotkanie doradców zawodowych

Bożena Chilicka dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gołdapi, we współpracy z Pawłem Iwanowskim (powiatowym koordynatorem ds. doradztwa zawodowego) zorganizowała spotkanie sieci doradców zawodowych oraz nauczycieli, którym powierzono zadania doradców zawodowych w szkołach naszego powiatu.

Spotkanie to, dzięki uprzejmości dyrektora szkoły, odbyło się 8 października 2020 r. na terenie Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi.

W trakcie spotkania zaprezentowano uczestnikom ciekawe narzędzie – Microsoft Teams, które może być wykorzystywane przez doradców zawodowych do realizacji ich zadań w trakcie pracy zdalnej z uczniami.

Skip to content