Relacja z Konferencji „Uzależnienia niszczą marzenia”

22 września 2020 r. w Sali konferencyjnej Centrum Dydaktyczno – Szkoleniowego

w Gołdapi odbyła się konferencja dotycząca profilaktyki uzależnień zorganizowana przez pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gołdapi we współpracy z Urzędem Miasta Gołdap i Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli. Podczas Konferencji wystąpiło trzech prelegentów. Pierwsza zabrała głos pani Hanna Zienkiewicz – nauczyciel konsultant Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, która prowadziła wykład przybliżający zagadnienie uzależnień behawioralnych. Pani Zienkiewicz podczas swego wykładu podała definicję uzależnień, która brzmiała: UZALEŻNIENIE – nabyta silna potrzeba (wielokrotne powtarzanie powiązane z aktywowaniem „układu nagrody” w mózgu powoduje neurologiczne zmiany w mózgu. Im wcześniej to powtarzanie następuje tym mocniej te potrzeby są „wdrukowywane”) wykonywania jakiejś czynności lub zażywania jakiejś substancji.

Kolejnym zaproszonym gościem była Pani Lucyna Ulikowska terapeuta uzależnień, która podzieliła się swoją szeroką wiedzą i doświadczeniami z zakresu leczenia uzależnień.

Ostatnie, ale równie ciekawe wystąpienie należało do pani Agnieszki Zarzyckiej – psycholog Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi i dotyczyło problematyki przemocy w rodzinie oraz procedury zakładania Niebieskiej Karty.

Z informacji zwrotnych uzyskanych podczas rozmów z osobami uczestniczącymi

w Konferencji wynika, że treści poruszane podczas tego spotkania będą wykorzystywane

w codziennej pracy, a wiedza i sposób jej przekazania były dostosowane do potrzeb

i oczekiwań naszych gości.

Skip to content