Nasz udział w konferencji z zakresu doradztwa zawodowego w Piszu

W ramach współpracy z innymi placówkami oświatowymi oligofrenopedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi uczestniczył w zorganizowanej przez PP-P w Piszu konferencji z zakresu doradztwa zawodowego podczas, której zreferował temat „Charakterystyka ucznia z niepełnosprawnością intelektualną – funkcjonowanie, bariery i ograniczenia – formy pomocy w szkole”. Wystąpienie Pana Janusza Tkaczowa spotkało się z ciepłym przyjęciem, a po nim pojawiły się pytania, na które nauczyciele i obecni na konferencji goście uzyskali odpowiedzi.

Skip to content