Kadra

Bożena Chilicka – dyrektor/pedagog/doradca zawodowy

Pracownicy pedagogiczni:

Iwona Ciak – pedagog/logopeda

Elżbieta Mietlińska – pedagog/socjoterapeuta

Magdalena Kołdys – psycholog

Katarzyna Stefanowska  – oligofrenopedagog/surdopedagog/terapeuta SI

Janusz Tkaczow – oligofrenopedagog/terapeuta SI/ pełniący obowiązki dyrektora

Justyna Wołyniec – Oleszczuk – psycholog/psychotraumatolog

Agnieszka Zarzycka – psycholog

Izabela Danielewicz – neurologopeda

Joanna Kacprzyk – fizjoterapeuta

Pracownicy niepedagogiczni:

Teresa Ganuszko – główny księgowy

Sylwia Oleszczuk – referent

Iwona Pawłowska – pracownik obsługi

Skip to content