Grupa edukacyjna dla osób zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie

W ramach kampanii profilaktyczno – edukacyjnej „Jestem obok Ciebie, zauważ mnie”, dofinansowanej ze środków Gminy Gołdap, w X i XI 2022 r. w Poradni Psychologiczno
– Pedagogicznej w Gołdapi odbyły się spotkania psychoedukacyjne dla osób zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie. Osoby biorące udział w spotkanych miały możliwość wymiany własnych doświadczeń, a także ich odreagowania i otrzymania emocjonalnego wsparcia. W ramach warsztatów motywowano uczestników do podejmowania działań, których oczekiwanym rezultatem będzie przerwanie występowania przemocy w rodzinie. Przekazywano także praktyczną wiedzę, w jak sposób radzić sobie z trudnościami dnia codziennego.

Skip to content